Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων, ανακοινώνει την έναρξη Βιωματικών Εργαστηρίων.

Αφορούν τμήματα προσχολικής και σχολικής ηλικίας (3 – 12 ετών) και τμήματα εφήβων (12 – 18 ετών ).
Ο σκοπός των εργαστηρίων είναι να προαχθούν δεξιότητες μέσω των βιωμάτων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συναντήσεις συγκεκριμένου χρόνου, εβδομαδιαίας συχνότητας και μπορεί να
συνδυαστεί και με άλλα θεραπευτικά προγράμματα.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2431073385.