Παρακολούθηση και συμμετοχή της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ν.Τρικάλων στο 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας που πραγματοποιήθηκε 17 -18 Νοεμβρίου 2023 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη.

Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, αποτελούν ένα αποδεδειγμένα επιτυχημένο μοντέλο πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και περιορισμού των υποτροπών. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στις περιοχές όπου λειτουργούν οι Κινητές Μονάδες της χώρας, τα ποσοστά των ακούσιων νοσηλειών είναι χαμηλά, καθώς διασφαλίζεται η συνέχεια στη φροντίδα και η συστηματική παρακολούθηση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.Σκοπός του Συμποσίου είναι να υπάρξει ένας ουσιαστικός χώρος συνάντησης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής προτάσεων και υλικού, αλλά και να παρουσιαστεί τεκμηριωμένο ερευνητικό έργο με εμπειρικά δεδομένα, βασισμένα στις υπηρεσίες που παρέχουμε, που να αποδεικνύουν την αξία του θεσμικού ρόλου των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα.

 

Συμμετέχοντες :

Κλάντζος Γεώργιος, Ψυχολόγος

Τσόκας Νεκτάριος, Κοινωνικός Λειτουργός